Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Genel Başkanı

Kürşat Mican