Dünya Medeniyetinin Mimarı Türk-İslam Kültür ve Medeniyetimizin ihtişamlı mazisini muhteşem bir atiyle buluşturma gayesiyle çıktığımız bu yolda, kültür ve medeniyetimizin yeniden inşası ve ihyası adına ecdadımızın billurdan temiz ve pak akidesini ‘Alperenlik Hüviyeti’ öncülüğünde gençlerimizin yüreklerine nakşetmek..

Şöyle ki; tüm ruhu bedeniyle Allaha iman etmiş, bilgili, ahlaklı, ihlaslı, erdemli, ilkeli, faziletli, cesur, adil, merhametli, vicdanlı, vatanperver, milliyetperver, bir elinde Kuran bir elinde bilgisayar olan, geniş ufuklu, ileri görüşlü, ferasetli, basiretli, dirayetli, akl-ı selim, ruh-u selim nesillerle 21.yy’ın zulmet dolu karanlığının Asr-ı saadet aydınlığına kavuşmasına vesile olmaktır..