Yıllardır soykırımcı, zalim, katil Esat ve türevlerine karşı mücadele eden Abdülhamit Han Tugayı Komutanı dostum Ömer Abdullah’ı ve koca yürekli Mücahitlerimizi ziyaret ederek hasret giderdik, hasbihal ettik. Birçok zorluğa rağmen hamd olsun moralleri yüksek. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can vermeyi cana minnet sayan yiğitler var olsun!

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Genel Başkanı Sn. Kürşat Mican