Müslüman Türk milletini ahlaken çökertmek, yeni nesillerimizi cinsiyetsizleştirmek, sapık ilişkileri, pedofiliyi ve zührevi hastalıkları ülkemizde yaygınlaştırmak, ailesiz ve zürriyetsiz bir toplum oluşturmak için dört koldan farklı renk ve biçimlerde hiç durmadan saldıran sapkın örgütün faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz…!