Hayr sahiplerinin vermiş olduğu yardımları Türkmen Dağı Gıssaniye ve Hırbiticoz bölgelerinde Mücahid ailelerine, yetim ailelerine, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımlarımız devam ediyor. Yüce Allah hayr sahiplerinin hayrını kabul eylesin, kardeşlerimize selamet versin.

Mazluma Uzanan Eliniz
Yesevi Alperenler Derneği